søndag 16. august 2009

sekstendeaugusttotusenogni

Dagens status: status, anyone?
Dagens gjøremål: gjøremål, anyone?
Dagens helt: helt, anyone?

Nei, tenkte meg det.