mandag 14. september 2009

fjortendeseptembertotusenogni

Dagens spenning: Børste håret.
Dagens gratulerer: dagensbloggiverden.blogspot.com én måned!
Dagens pes: Valg.
Dagens dag: Verb.
Dagens sammendrag: Det ble ikke så bra vær som det var meldt.
Dagens mmhmmm: Massasje
Dagens hvoriallverden?: - blir sykkelen min av?