mandag 14. desember 2009

fjortendeoktobertotusenogni

Dagens status: On sea
Dagens slabedask: Gustad
Dagens trek: Star
Dagens fisk: Halv