tirsdag 18. august 2009

attendeaugusttotusenogni

FrP, beviset på demokrati eller beviset mot demokrati?
Min teori er at FrP i seg selv er et bevis på at demokratiet er malfungerende. Dette er hovedsakelig på grunn av at et demokrati er avhengig av opplyste velgere. Ikke for å tale nedlatende om noen, men når et parti kommer så langt som FrP hovedsakelig ved bruk av markedsføring og populistisk politikk så vil jeg sette spørsmål ved mine medborgere og lurer på hvor stor de tror verden er, eller hvor lang gaten de bor i er, for den saks skyld. Et demokrati kan ikke bare være basert på ultimat frihet for hver enkelt. Det bør være et krav at man ser lengre enn sine egen hage.

Churchill sa at demokratiet ikke er noen god styreform, men det er den beste vi har.
Det er den beste styreformen fordi det er den som presenterer den vanlige borger for mest mulig frihet og like rettigheter, og gjør det mulig å stille krav til myndighetene. Det demokratiet må bli flinkere til er å stille krav til sine deltakere. Det gjelder både partier og velgere.

Jeg skjønner at folk vil ha lavere skatter, ettersom grådighet er naturlig. Men når man skal forkle dette med argumenter som at lavere skatter vil føre til en vokstende økonomi, mindre arbeidsledighet, større sosial mobilitet etc. blir jeg litt oppgitt. Hvorfor er skattelette bra? Tja, hvem vil vel ha en velferdsstat? Men så kan det hende at jeg har misforstått og egentlig ikke er opplyst, men feilinformert?

Nå kan du selv prøve å være litt opplyst, om du er riktig så opplyst så vil du kritisere det jeg nettopp har skrevet.

Shiiiit, litt irritteerrrrththts!Dagens business: Finne hybel, faens bolighaier!
Dagens burger: Den med ost
Dagens moment of zen: Foooonteeeeeneeee
Dagens vekst: Kantarell
Dagens kløe: MYGG!
Dagens latter: hahaha
Dagens ordtak: Ta tak

Peace an love me breda!