torsdag 3. september 2009

tredjeseptembertotusenogni

Dagens vær: Pøs
Dagens bekledning: For dårlig
Dagens bunnløse "hurra": Stereoanlegg
Dagens type(r): De som bar senga mi
Dagens thing: Look for the silver lining
Dagens lettelse: Nøkler