lørdag 31. oktober 2009

trettiførsteoktobertotusenogni

Dagens status: Kake
Dagens nudler: Billig dritt
Dagens bøy: Tøy
Dagens tøy: Bøy
Dagens torsk: Bass-torsk
Dagens skole: Stengt av griser
Dagens fjell:
For langt unna
Dagens sveis: Bolle
Dagens helt: Noe mykt