fredag 21. august 2009

tjueførsteaugusttotusenogni

Dagens konflikt: Religion og politikk
Dagens begrunnelse: Snakket noen om et multikulturelt Norge? Åja... Men... Hvorfor er det fortsatt lovlig å fundere politiske partier på religiøse verdier? Hvorfor eksisterer den kristne formålsparagrafen i norske skoler?
Ser enda en gang ut som at utviklingen kom før utviklingen. Kom igjen folkens, vi henger etter!