fredag 20. november 2009

numbers

Skatten til FLAT ERIC dekker: 0,0 meter bybane. 0,0 nye barnehageplasser. 0,0 meter kommunal vei. 0,0 timer med undervisning i grunnskolen