torsdag 19. november 2009

nittendenovembertotusenogni

Ikke alle spiller kort som en kortautomat. Ikke alle skriver kort som kortautomat. Ikke alle spiser kort som en kortautomat. Ikke alle bytter kort som en kortautomat.
Ikke alle leser kort som en kortautomat.

Ikke alle skjønner så lite av kort som en brusautomat.