lørdag 29. august 2009

monorail

tjueniendeaugusttotusenogni

Dagens status: Pleasepleasepleasepleeeeaaaseee
Dagens hurra: Uthvilt, endelig!
Dagens håp: Paris in the winter
Dagens tunnell: Sparer 15 minutter
Dagens i-vinden: Stop-motion